Wynagrodzenie za zaległy urlop

Wynagrodzenie za zaległy urlop

Wraz z wygaśnięciem stosunku pracy lub po jej rozwiązaniu powinno nastąpić wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jego wypłata należy do obowiązków każdego pracodawcy. Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za zaległy urlop? Jaki adwokat prawo pracy Łódź miastem, w którym coraz więcej osób potrzebuje pomocy z regulacją zaległych urlopów

 

Co gdy nie wykorzystamy urlopu?

 

Wypoczynek w postaci urlopu jest dla pracownika świadczeniem, którego nie może się zrzec. Artykuł 171 kodeksu prawnego oświadcza, iż w razie niewykorzystania przysługującego urlopu w części lub w całości z powodu wygaśnięcia stosunku pracy bądź jej rozwiązania, pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Wypłacenie takiego świadczenia wymaga spełnienia dwóch następujących warunków:

  • umowa musi zostać rozwiązana,
  • pracownik powinien posiadać niewykorzystany urlop.

 

Pracownik, który nie wykorzystał w całości lub w części urlopu o charakterze wypoczynkowym, a nastąpiło zakończenie bądź wygaśnięcie umowy, ma prawo do wypłaty ekwiwalentu. Istnieje jednak pewien wyjątek. Na podstawie artykułu 171.3 kodeksu prawnego można zauważyć, iż pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w sytuacji gdy zarówno pracodawca jak i pracownik postanowią o wykorzystaniu owego urlopu w następnym zatrudnieniu. Powinien jednak zostać spełniony jeden warunek – nowa umowa zostanie podpisana bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej oraz .zatrudnienie będzie u tego samego pracodawcy

 

 

Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za zaległy urlop?

 

Pracodawca nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, w przypadku gdy pracownik pozostaje z nim w stosunku pracy. Taka sytuacja jest możliwa, gdy niewykorzystanie urlopu jest w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę bądź jej zerwania, a obie strony nie planują kontynuacji dotychczasowej współpracy na obecnych zasadach. Jeżeli zatrudniony pracownik posiada prawo do zaległego urlopu oraz stosunek pracy trwa, to niniejszy urlop powinien być wykorzystany w naturze. Nie jest dopuszczalne wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu w zamian za rezygnację z urlopu. Takie działania są niegodne z prawem pracy oraz znacznie godzą prawa pracownicze.

 

Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 

Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni, jakie należy przepracować w danym roku. Podczas wyliczenia wysokości ekwiwalentu stosuje się współczynnik, który obowiązuje w roku wypłacenia ekwiwalentu, nawet gdy jest to zaległy urlop z poprzedniego roku.