Outsourcing pracowniczy – co to jest?

Outsourcing pracowniczy – co to jest?

Outsourcing pracowniczy jest nowoczesną strategią zarządzania, które ułatwia pracę wielu przedsiębiorstwom. Polega on na powierzeniu kompleksowej usługi jednego podmiotu w danym obszarze wyspecjalizowanym firmom. Czy dokładnie jest oraz kto może skorzystać z outsourcingu pracowniczego?

Outsourcing pracowniczy, wynajem pracowników, leasing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy to nowoczesna strategia zarządzania, oparta o oddanie zewnętrznemu przedsiębiorstwu zadań, które nie są bezpośrednio związane z podstawową działalnością firmy. Pozwala to na umożliwienie skupienia swoich środków finansowych i zasobów na obszarach stanowiących podstawę jej działania, a także tych pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną. Outsourcing jest więc powierzeniem kompleksowej obsługi jednego podmiotu w poszczególnym obszarze (np. obsługi kadrowej czy księgowej) wyspecjalizowanym firmom, świadczącym usługi w danym zakresie. Ponadto samo pojęcie outsourcingu pracowniczego nie jest określone przez żadne z obowiązujących aktów prawnych. Występują sytuacje, gdy zamiennie stosuje się określeń „wynajem pracowników” lub „leasing pracowniczy”. Jedna zgodnie z obowiązującą praktyką drugie określenie jest utożsamiane raczej z sytuacją, która jest normowana przez art. 174 § 1 kodeksu pracy. Polega ono na udzieleniu pracownikowi bezpłatnego urlopu na czas świadczenia przez pracownika zlecenia u innego pracodawcy. Z kolei wynajem pracowników to określenie, które odnosi się do zatrudnienia pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Takie postępowanie jest regulowane przez ustawę z dnia 9 lipca 2003r o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz określa czas zatrudnienia poszczególnego zleceniobiorcy czy pracownika u danego pracodawcy użytkownika.

Outsourcing pracowniczy – co to jest?

Przedsiębiorca, który postanowi wyoutsourcować część zakładu pracy, powinien odpowiednio sformułować umowę o outsourcing pracowniczy, która jest zawierana między nowym a dotychczasowym pracodawcą. Najbezpieczniejszym krokiem jest zawarcie jej na piśmie, ponieważ jest to najlepszy dowód podczas ewentualnej kontroli ZUS-u, US-u lub PIP-u na zatrudnienie pracowników u innego pracodawcy, niż ten na rzecz którego świadczą pracę. Pomimo możliwości swobodnego formowania treści takiej umowy, warto mieć na uwadze, iż jej treści powinny wskazywać w niezbity sposób, iż przejęcie części zakładu pracy faktycznie miało miejsce, a nie było tzw. działaniem pozornym.