Kiedy wystąpić o podwyższenie alimentów?

Kiedy wystąpić o podwyższenie alimentów?

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka ciąży na jego rodzicach do czasu, gdy nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać lub dochody z jego majątku nie są wystarczające, aby pokryć koszty jego wychowania i utrzymania. Taki obowiązek obowiązuje nawet wtedy, kiedy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej. W jakich sytuacjach rodzic opiekujący się nieletnim może wnioskować o podwyższenie alimentów?

Alimenty na nieletniego — kiedy rodzic sprawujący opiekę może się o nie domagać?

Rozwiedzeni rodzice dobrze zdają sobie sprawę z tego, jak wiele trudu kosztują sprawy sądowe. Wielu z nich podczas dalszych działań, które zazwyczaj są konsekwencją rozwodu, decydują się na skorzystanie z usług specjalisty. Można to zaobserwować na przykład w częstości występowania w Google takich fraz, jak „adwokat alimenty Łódź„.
Warto wiedzieć, iż wysokość alimentów po wydaniu wyroku alimentacyjnego może się zmienić. Rodzic, pod którego opieką jest dziecko, może domagać się podwyższenia wysokości alimentów w związku ze zmianą okoliczności, które Sąd uwzględnił podczas ustalania wysokości alimentów. Ma to miejsce w sytuacjach, w których po wydania wyroku alimentacyjnego potrzeby dziecka ulegną zmianie, czy też odmieni się sytuacja finansowa jednego z rodziców. W takiej syty jeden z opiekunów może domagać się zwiększenia wartości alimentów.
Jedną z przyczyn wystąpienia z pozwem o zwiększenie wartości alimentów jest wzrost kosztów utrzymania dziecka w obszarze rozwoju, edukacji czy leczenia. Potrzeby nieletniego wzrastają wraz z wiekiem. Może okazać się, iż wysokość zasądzonych wcześniej alimentów okazuje się obecnie niewystarczająca oraz nie jest w stanie pokryć aktualnych kosztów utrzymania dziecka. Są nimi między innymi kwoty przeznaczone na jego wykształcenia, rozwijanie pasji i talentów. Pogorszenie się stanu zdrowia dziecka, w związku, z którym konieczne staje się wdrożenie leczenia implikującego koszty badań lekarskich i konsultacji, także może być powodem podwyższenia alimentów.
Co więcej, podstawą do zmiany wyroku alimentacyjnego jest polepszenie się sytuacji finansowej rodzic, który zobowiązany jest do alimentacji na skutek np. Odziedziczenia majątku spadkowego, czy też podwyżki w pracy.

Podwyższenie alimentów — o jakie kwoty można wnioskować?

Nie występuje minimalna i maksymalna granica podwyższenie alimentów. Przeważnie kwota, o jaką zostaje podwyższone świadczenie alimentacyjne, uzależniona jest od zmiany sytuacji finansowej rodziców, jak i potrzeb dziecka. Przeważnie kwota, o jaką zostają podwyższone alimenty, zależy od zmiany sytuacji finansowej rodziców oraz potrzeb dziecka. Co więcej, podczas ustalania wysokości alimentów, Sąd uwzględnia poziom życia dziecka oraz jego rodziców, dbając o to, aby dziecko miało jak najlepiej.

Ostatnie posty

Kategorie

Ostatnie posty