Jak zaaranżować biuro dla osób niepełnosprawnych?

Jak zaaranżować biuro dla osób niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne każdego dnia, w wielu instytucjach i firmach, dowodzą swoją zawodową wartość. Są motorem sukcesu i rozwoju wielu przedsięwzięć, w których postawiono na ich możliwości i pracę. To, co je wyróżnia, to możliwość pracy na stanowiskach, które nie ograniczają ich aktywności, a zarazem dają równe szanse na realizowanie własnych umiejętności, kompetencji i swobodnego działania. Jak zaaranżować biuro dla takich osób? Czy uchwyt dla niepełnosprawnych to nieodłączny element, który usprawni ich funkcjonowanie w pracy?

Jak wygląda wsparcie każdego pracownika z upośledzeniem narządu ruchu

Szeroko pojęta grupa niepełnosprawności, która obejmuje upośledzenia narządu ruchu, zawiera między innymi dysfunkcje, których źródłem są rozmaite deformacje i choroby reumatyczne, amputacje, czy też uszkodzenia rdzenia kręgowego. Indywidualny rodzaj tych dysfunkcji precyzuje różne zalecenia związane z koniecznością przystosowania stanowiska pracy. Dostosowanie biura dla potrzeb osób z tym rodzajem dysfunkcji będzie dotyczyć przede wszystkim warunków technicznych (jak np. uchwyt dla niepełnosprawnych czy odpowiednia szerokość drzwi), a w mniejszym zakresie innych czynników.

Uchwyt dla niepełnosprawnych i inne wymagania techniczne, którym musi sprostać biuro

Do głównych wymagań technicznych, którym powinien sprostać pracodawca zatrudniający osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, zaliczane są:

  • Narzędzia pracy muszą znajdować się w zasięgu rąk (150 cm w pionie i 50-80 cm w poziomie);
  • Dojście do budynku powinno być utwardzone, a jego szerokość nie może być mniejsza niż 150 cm szerokość drzwi i furtek powinna wynosić minimum 90 cm;
  • Pracownik powinien mieć dostęp do pomieszczeń sanitarnych, których powierzchnia powinna być większa bądź równa 1,5 m x 1,5 m. Pomieszczenie powinno być wyposażone w takie elementy, jak uchwyt dla niepełnosprawnych, który ułatwia dostęp do miski ustępowej czy umywalki;
  • Budynek powinien być wyposażony w podjazdy o szerokości 1,2 m;
  • Pomieszczenie biurowe, podobnie jak ubikacja, powinno mieć tyle wolnego miejsca, aby pracownik poruszający się na wózku mógł spokojnie w nim manewrować;
  • Biurko powinno mieć tak szeroką i wysoką wnękę, aby można było w nią wjechać wózkiem;
  • Maksymalne progi w przejściach i drzwiach nie powinny być większe niż 20 mm, a wszystkie drzwi powinny mieć szerokość minimum 90 cm. Najlepiej, aby były to drzwi rozsuwane lub uchylane.