Czy Dania to dobry kierunek do emigracji zarobkowej?

Czy Dania to dobry kierunek do emigracji zarobkowej?

Każda osoba pracująca w Danii podlega obowiązkowi rozliczenia się z podatku przed duńskim urzędem skarbowym (SKAT). W większości przypadków urząd automatycznie rozlicza swoich podatników, jednak w trakcie takiego rozliczenie nie są uwzględnione żadne dodatkowe ulgi, co niejednokrotnie skutkuje decyzją o niedopłacie podatku do uregulowania. Aby stwierdzić czy kraj ten jest dobry do emigracji zarobkowej, warto nieco bliżej zapoznać się z tym, jak wyglądają rozliczenia podatkowe w tym kraju. Jak uniknąć nadpłaty oraz jak uzyskać zwrot podatku z Danii?

Czym jest status rezydenta podatkowego?

Podatnicy w Danii dzielą się na dwie grupy – rezydentów i nierezydentów. Status ten jest zależny przede wszystkim od okresu pracy na terenie Danii – gdy podatnik przebywał i pracował w Danii przez sześć kolejnych miesięcy w danym roku podatkowym, jest on uznawany za duńskiego rezydenta podatkowego. Od statusu rezydencji podatkowej zależny jest przede wszystkim sposób rozliczenia – rezydenci powinni rozliczyć wszystkie dochody światowe otrzymywane w danym roku, natomiast nierezydencie mają obowiązek rozliczenia swoich dochodów jedynie z Danii. Co więcej, jeśli rezydent przepracował w Danii cały rok, przysługuje mu możliwość naliczenia tzw. osobistej ulgi podatkowej (Personfradrag). Wysokość takiej ulgi jest uzależniona od roku podatkowego.

Zwrot podatku z Danii – obowiązek i terminy rozliczenia

Każdy, kto otrzymywał dochody w Danii, bez względu na długość zatrudnienia czy status rezydenta podlega obowiązkowi rozliczenia przed duńskim urzędem. Dla rozliczeń dotyczących 2017 roku decyzje podatkowe są dostępne w systemie urzędu od 12 marca 2018 roku. Po otrzymaniu decyzji podatnik może dokonywać zmian, które wpływają na wynik rozliczenia. W tym przypadku rezydenci mieli na to czas do dnia 1 maja 2018 roku, natomiast nierezydenci do 1 lipca 2018 roku. Warto także pamiętać, iż w Danii istnieje możliwość złożenia poprawki rozliczenia. Nawet w przypadku gdy podatnik nie dokonywał zmian w rozliczeniu w wyznaczonych terminach, ma on możliwość złożenia korekty rozliczenia do trzech lat wstecz, jednak do określonego terminu. (np. Korekty za 2014 rok można było składać do 1 maja 2018 roku).

Decyzje podatkowe w Danii

Decyzja urzędowa zawiera informacje o kwocie zapłaconego oraz należnego podatku, co wiąże się z podaniem informacji na temat, czy podatnik otrzyma zwrot podatku z Danii, czy musi on uregulować niedopłatę w urzędzie. W przypadku nadpłaty przyznawane zwroty są przelewane przez urząd na zarejestrowane NemKonto. Gdy stwierdzona została niedopłata, podatnik powinien ją uregulować jak najszybciej po otrzymaniu takiej decyzji. Biorąc pod uwagę fakt, że rozliczenie jest przeprowadzane automatycznie, nie są uwzględniane dodatkowe odliczenia oraz ulgi, co często prowadzi do decyzji o niedopłacie. Nie oznacza to jednak, iż urząd pozbawia praw do doliczenia ulg. W określonym terminie podatnik ma możliwość uzupełnienia danych w urzędzie, co może pozytywnie wpłynąć na wynik rozliczenia. SKAT potrzebuje około 6. miesięcy na rozpatrzenie takich zmian.

Jakie są ulgi podatkowe w Danii?

W trakcie rozliczania w Danii można skorzystać z wielu dodatkowych odliczeń i ulg, aby powiększyć kwotę zwrotu bądź uniknąć niedopłaty. Osoby bez statusu rezydenta, które podjęły się pracy tymczasowej na terenie Danii, a ich ośrodek interesów życiowych ma miejsce w Polsce, także mogą liczyć na korzystne ulgi oferowane przez SKAT. Oczywiście warto pamiętać, iż aby je zastosować, konieczne jest uzupełnienie informacji o prawie do ulgi w urzędzie. Ulgami, o które można ubiegać się w Danii, są:

  • ulga na dojazdy z miejsca zamieszkania do pracy;
  • ulga na zakwaterowanie;
  • ulga na wyżywienie.

Ostatnie posty

Kategorie

Ostatnie posty